Jul 2019: A4 Skilt "nyt denne kaffen hjemme" tosidig

Jul 2019: A4 Skilt "nyt denne kaffen hjemme" tosidig

A4-skilt med påskriften "Nyt vår julekaffe hjemme"som brukes for å informere om at kaffen også kan kjøpes med hjem. Tosidig.

stk Art nr 1174