Rensetabletter til kverner

Cafetto - 430 g

Rensetabletter til kverner

Rensemiddel til kaffekverner som fjerner oppbyggingen av kafferester og reduserer muligheten for blokkeringer i kvernen.

Tablettene rengjør kvernbladene slik at kvernen fungerer bedre, samtidig som kvernbladene får lengre levetid. 

Fremgangsmåte for rens: 

Tøm kvernen for alle kaffebønner. Bruk lokket på rensemiddelboksen og fyll den med rensemiddeltabletter. Hell tablettene i kvernen. Kvern tablettene. Kost bort overflødig støv med en kost. Bruk lokket til boksen igjen, men fyll det med kaffebønner. Kvern kaffebønnene og kast kaffen. Så er kvernen klar til bruk.